Rechtsgebieden

Strafrecht: diefstal, verkeersdelicten, geweldsdelicten/mishandeling, zedendelicten, wapendelicten, drugsdelicten, fraude, tbs-maatregel, Isd-maatregel, voorwaardelijke veroordelingen, Voorwaardelijke invrijheidstelling en overige misdrijven en/of overtredingen.

Bestuursrecht: rechtsbescherming tegen de overheid, beginselen van behoorlijk bestuur waaraan de overheid zich dient te houden, handhaving door de overheid, schadevergoedingsplicht overheid.

Consumentenrecht: consumentenkoop, koop op afstand, incassozaken, opstellen beklagbrief, opzeggen contract of abonnement, garantietermijn, wel of niet gebonden aan algemene voorwaarden.