Aansprakelijkheid

De aard van wet- en regelgeving zijn aan veranderingen onderhevig en er kunnen risico’s zijn aan elektronische communicatie, waardoor er onvolkomenheden kunnen optreden in de op deze website verstrekte informatie. Juridisch Advies- en Bemiddelingsbureau Mawie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten. Deze website kan links bevatten die leiden naar websites van derden, welke niet door Juridisch Advies- en Bemiddelingsbureau Mawie gecontroleerd of onderhouden worden. Juridisch Advies- en Bemiddelingsbureau Mawie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en toepassing van de informatie op deze websites van derden.