Juridische diensten

  • De website voor al uw juridische vragen op het gebied van:

Particulieren, ondernemers en zzp-ers
Advocaat mr. Levie D. Mawie kan u als particulier op verschillende rechtsgebieden van advies dienen of rechtsbijstand verlenen. Hierbij geldt altijd als uitgangspunt om het geschil zonder tussenkomst van een rechter op te lossen. Mocht u toch naar de rechter toe moet of wilt, dan kan mr. Mawie u in onderstaande rechtsgebieden in en buitenrechte vertegenwoordigen en rechtsbijstand verlenen.

Strafrecht:
• diefstal,
• verkeersdelicten,
• geweldsdelicten/mishandeling,
• zedendelicten,
• wapendelicten,
• drugsdelicten,
• fraude,
• tbs-maatregel,
• isd-maatregel,
• voorwaardelijke veroordelingen,
• voorwaardelijke invrijheidstelling en overige misdrijven en/of overtredingen.

Bestuursrecht:
• rechtsbescherming tegen de overheid
• beginselen van behoorlijk bestuur waaraan de overheid zich dient te houden
• handhaving door de overheid
• schadevergoedingsplicht overheid
• bezwaarschriften tegen de gemeente of de overheid

Consumentenrecht:
• consumentenkoop
• koop op afstand
• incassozaken
• opstellen beklagbrief
• opzeggen contract of abonnement garantietermijn
• wel of niet gebonden aan algemene voorwaarden
• huurovereenkomsten
• aansprakelijk stellen

Abonnement
Voor een vast bedrag van €125,- per maand bent u elke maand verzekerd juridisch advies op verschillende rechtsgebieden. Onder het abonnement geeft mr. Mawie u gedurende de abonnementsperiode kosteloos juridisch advies op elk gewenst moment. Dat kan zowel telefonisch als per e-mail geschieden.

U kunt ook te allen tijde telefonisch of via e-mail juridische vragen voorleggen aan mr. Mawie. Deze vragen zullen op een zo kort mogelijke termijn worden beantwoord via de telefoon of per e-mail. Deze adviesdiensten worden niet in rekening gebracht en zijn dus gratis.